27.4.14

Time for sunbathing


Sunday - the first warm and sunny day without cold winds, you could feel the summer.
Apparently the Swedes are happy with every day when you see the sun. Today was special. I used it carefully on the cliffs near the water.
In addition to spending free time in the park, another place to rest is apparently the rocky cliffs close to the water. Here, local residents are jogging, walking, sunbathing, swimming, reading a book, listening to music and meeting friends.
Stockholm is situated on 14 islands connected by 53 bridges. One third of the city area is water and another 30 % is filled up by parks and forests. This is a lot.
Water and nature plays an important role in the life of every Swede. A passion for relaxation among them is one of the most popular ways of spending free time .
They even have the so-called Allemansrätten "code of rights of all people", which states that everyone has the right to use natural resources, but in such a way that it does not damage or disturb others.


Niedziela - pierwszy ciepły i słoneczny dzień bez towarzyszącego wiatru, gdzie można poczuć przypływ lata.
Podobno jak Szwedzi, cieszę się z każdego dnia, kiedy pojawi się słońce. Dzisiejszy dzień był wyjątkowy.  Wykorzystałam go starannie, wybierając się na klify w pobliżu wody. 
Oprócz spędzania wolnego czasu w parku, innym miejscem do odpoczynku jest właśnie owy skalisty brzeg wody. Tutaj okoliczni mieszkańcy uprawiają jogging, spacerują, opalają się, pływają, czytają książkę, słuchają muzykę, spotykają się ze znajomymi, biwakują, pływają łodzią.
Sztokholm położony jest na 14 wyspach i połączony jest 53 mostami. 1/3 powierzchni miasta stanowi woda, a kolejne 30% wypełniają parki i lasy. Sporo.
Woda i natura odgrywa ważną rolę w życiu każdego Szweda. Zamiłowanie do wypoczynku wśród nich jest jednym z najbardziej popularnych sposobów spędzania wolnego czasu. 
Posiadają oni nawet Allemansrätten, kodeks tzw. Prawa wszystkich ludzi, który mówi, że każdy ma prawo do korzystania z zasobów przyrody, ale w taki sposób, aby jej nie niszczyć i nie przeszkadzać innym.